Aktualności
       
       
   

Poznań, dnia 11 grudnia 2017 r.

Szanowni Państwo,
Zarząd ROD "Urodzaj" informuje, że opłaty za zużycie wody dla działek, dla których nie podano stanu wodomierzy, będą naliczane jako średnia z ostatnich dwóch lat.

Poznań, dnia 11 grudnia 2017 r.

Szanowni Państwo,
Zarząd ROD "Urodzaj" informuje, że w dniach 18 - 27 grudnia b.r. biuro Zarządu będzie nieczynne.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Poznań, dnia 11 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo,
Zarząd ROD "Urodzaj" informuje, że zakończyły się pomiary goedezyjne działek wraz z terenami wspólnymi Ogrodu. Z wynikami pomiarów można zapoznać się do dnia 15 grudnia b.r w biurze Zarządu w godzinach pracy biura.
W związku z powyższym począwszy od 2018 r. należy liczyć się ze zmianą opłaty za użytkowaną działkę wynikającą z zaktualizowanej powierzchni działki.

Poznań , dnia 14.02.2017 r.

Szanowni Państwo.
Zarząd ROD "Urodzaj" w Poznaniu ul. Serbska 5 Zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 25 marca 2017 roku o godz. 15.00 (I termin) o godz.15.30 (IItermin) Zapraszamy do licznego udziału. Przypominamy także że w Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie członkowie PZD osobiście. Za Zarząd Wojciech Gromadziński Prezes Zarządu