Aktualności
       
       
   

Poznań, dnia 15 kwietnia 2018 r.
W dniu 19 maja 2018 r. od godz. 10:00 odbędzie się przegląd wszystkich działek.
W ramach przeglądu będzie sprawdzane przede wszystkim czy działka wyposażona jest w kompostownik oraz w przypadku szamba sprawdzony będzie jego stan.
Wskazana jest obecność działkowców podczas przeglądu.


Poznań, dnia 25 marca 2018 r.
Życzymy wszystkim działkowcom oraz ich rodzinom
zdrowych, wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
mokrego Dyngusa, smacznego jajka i radości z każdego dnia.
Oby Wszyscy odczuli szczęście i nadzieję Nowego Życia.


Poznań, dnia 17 marca 2018 r.
Zarząd ROD „URODZAJ” przypomina o bieżącym regulowaniu opłat oraz ewentualnych powstałych zaległości za użytkowaną działkę.
Z góry dziękujemy za terminowe wpłaty.


Poznań, dnia 16 marca 2018 r.
Zarząd ROD „URODZAJ” ustalił termin włączenia wody na dzień 14 kwietnia b.r. dla terenu I i II oraz 15 kwietnia b.r. dla terenu III. Godzina otwarca wody: 10:00. Obecność na działkach w tym terminie obowiązkowa, albowiem w przypadku niekontrolowanego stwierdzonego komisyjnie wycieku wody na danej działce stosowane będą sankcje finansowe w stosunku do jej użytkownika.
Zauważone przez działkowców niekontrolowane wycieki wody prosimy natychmiast zgłaszać na numer telefonu: 600-740-913.
Przed włączeniem wody prosimy zamknąć zawory.


Poznań, dnia 15 marca 2018 r.
Zarząd ROD "Urodzaj" w Poznaniu ul. Serbska 5 Zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017, które odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2018 roku o godz. 15:00 (I termin) bądź o godz. 15:30 (II termin).
Zapraszamy do licznego udziału.
Przypominamy także, że w Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć osobiście wyłącznie członkowie PZD.


Poznań, dnia 11 grudnia 2017 r.
Szanowni Państwo,
Zarząd ROD "Urodzaj" informuje, że opłaty za zużycie wody dla działek, dla których nie podano stanu wodomierzy, będą naliczane jako średnia z ostatnich dwóch lat.


Poznań, dnia 11 grudnia 2017 r.
Szanowni Państwo,
Zarząd ROD "Urodzaj" informuje, że w dniach 18 - 27 grudnia b.r. biuro Zarządu będzie nieczynne.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Poznań, dnia 11 listopada 2017 r.
Szanowni Państwo,
Zarząd ROD "Urodzaj" informuje, że zakończyły się pomiary goedezyjne działek wraz z terenami wspólnymi Ogrodu. Z wynikami pomiarów można zapoznać się do dnia 15 grudnia b.r w biurze Zarządu w godzinach pracy biura.
W związku z powyższym począwszy od 2018 r. należy liczyć się ze zmianą opłaty za użytkowaną działkę wynikającą z zaktualizowanej powierzchni działki.