Opłaty
       
       
   
Opłaty obowiązujące przy przyjęciu nowego członka PZD  
     w sezonie 2014 / 2015:

     - wpisowe:  250 zł
     - opłata inwestycyjna:   1310 zł
     - opłata na inwestycje i remonty w Ogrodzie:  57 zł


      Opłaty coroczne obowiązujące w roku 2013:

      - składka członkowska:   0,19 zł / m²
      - opłata na rzecz Ogrodu:    1,20
zł / m²
      - opłata na inwestycje i remonty w Ogrodzie:  50

      - ekwiwalent za nieprzepracowane godziny przy
        prowadzonej w Ogrodzie inwestycji:  0 zł
      - opłata wodna:  29 zł
      - opłata energetyczna:    25 zł

      Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny (prace
      społeczne):  10 zł x 3h = 30 zł

       Aktualne stawki:

      - woda:    3,81  zł / 

      - energia elektryczna:    0,5876 zł / kWh